2024-06-17

stacjakultury-pl

Kultura, recenzja, zapowiedzi, ciekawostki

Czym jest alienacja?

2 min read

Człowiek, który popada w alienację, pragnie obcować tylko i wyłącznie z samym sobą, najlepiej z dala od świata, który go otacza.

Dlaczego się tak dzieje? Istnieje wiele przyczyn takowego zachowania, za jedną z nich można by uznać ówcześnie presję tzw. bezustannego pędu, niekiedy nie pozwalającego na realizację wszystkich celów danej jednostki społecznej. Niemożność prowadzi bowiem do utraty wiary we własny potencjał, a nawet zrodzenia się zazdrości o sukcesy innych ludzi.

Problematykę alienacji intrygująco przedstawił Karol Marks, badając owo zjawisko pod kątem ustroju państw oraz jego wpływu na społeczeństwa. Twórca dobrze znanego nam marksizmu dokonał podziału wyobcowania na:

– alienację ekonomiczną
(pieniądz – prekursor kapitału – stał się narzędziem podporządkowania sobie jednych ludzi przez drugich; zrodziło się wówczas odosobnienie jednostek, które nie posiadały kapitału w swych rękach)

– alienację polityczną
(kiedy klasy uprzywilejowane ustanawiają prawo, nie podlegają kontroli ogółu społeczeństwa, zaś dzięki temu uzyskują gwarancję panowania nad klasami wyzyskiwanymi)

– alienację ideologiczną
(panująca nad całym społeczeństwem uprzywilejowana jego część upowszechnia pewne systemy wartości m.in. religię, filozofię, obyczaje tudzież zwyczaje; stają się wyznacznikiem danej nacji, przez co przyczyniają do wyobcowania tych jednostek, które wyznają odmienne wartości)

Nie ulega wątpliwości, że jego obserwacje dokonywane były na klasie burżuazyjnej oraz robotniczej. Według Karola Marksa jedynym sposobem przezwyciężenia alienacji była rewolucja – bunt przeciwko narzucanym przez większość ideom.

Chociaż, zaczerpnięty z łaciny, termin alienus (należący do kogoś innego, obcy) definiowany jest jednoznacznie, to jego przyczyny w dalszym ciągu podlegają wartkim polemikom. Bez wątpienia alienacja ma negatywny wydźwięk tudzież powinna być zwalczana. Świadczy bowiem o dysfunkcji społecznej, która może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Alicja Paluch – portal sponsoruje AMSO Komputery

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.