Likwidacja komputerów FIRMY

Likwidacja komputerów FIRMY – 4 zasady, o których warto pamiętać!

W większości przedsiębiorstw standardowym działaniem jest stała wymiana sprzętu komputerowego używanego przez pracowników. Po kilku latach eksploatacji lub wcześniej jeżeli jest taka konieczność – zapada decyzja zakupu nowych urządzeń. Co ze starymi? Likwidacja dotychczas używanych laptopów, komputerów, drukarek czy smartfonów wymaga przestrzegania kilku prostych zasad. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych błędów formalnych a może nawet pomóc odzyskać część zainwestowanych przez firmę pieniędzy.

zasada nr 1: outsourcing

tak to jak najbardziej możliwe. Na rynku działa wiele profesjonalnych firm, które wyręczą w realizacji zadań związanych z likwidacją komputerów. Działy IT czy zespoły księgowo – administracyjne nie będą musiały poświęcać cennego czasu na inwentaryzacje, weryfikacje stanu technicznego niepotrzebnych urządzeń. Zajmą się tym specjaliści znający rynek sprzedaży używanego sprzętu komputerowego. Takie rozwiązanie nie tylko przyspieszy proces ale też szybciej przyniesie pożądane efekty. Sprawne działania i dobrze obrany kierunek to sposób na szybsze odzyskanie zainwestowanych środków.

zasada nr 2: usuń dane elektroniczne

to nadal bagatelizowany temat przez firmy. A przecież to właściciel sprzętu, na którym zostały zapisane (i są nadal przechowywane) odpowiada za ich bezpieczeństwo. Wymiana sprzętu komputerowego wiąże się z ryzykiem wycieku. Urządzenie może przecież trafić do nowego użytkownika, który nie powinien mieć dostępu do danych wrażliwych firmy – poprzedniego właściciela. Wyciek oznacza spore kary finansowe. A wystarczy naprawdę niewiele.

Najlepszym dla firm sposobem usunięcia danych wrażliwych z dysku komputera jest programowe nadpisanie, metoda wymaga najlepiej certyfikowanego software, który pozwala nadpisać tj. przykryć ciągiem przypadkowych znaków dotychczas zapisane na nośniku elektronicznym, dane. Otrzymasz dodatkowo raport potwierdzający – który w razie kontroli w firmie pozwoli wykazać, że działania dotyczące usuwania danych były poprawne i skuteczne.

zasada nr 3. nie wyrzucaj komputera do kosza !

niedopuszczalne jest oddanie niepotrzebnych, niesprawnych komputerów czy laptopów lub smartfonów firmy do kosza przeznaczonego na śmieci komunalne. Sprzęt IT należy do grupy elektrośmieci i podlega utylizacji przez firmy uprawnione do tego rodzaju usług. Co więcej konieczne jest uzyskanie KPO i umieszczenie dokumentacji w Bazie BDO! To szczególnie dotyczy przedsiębiorców.